Historia i działalność

Historia i działalność

Drukuj

Kilka faktów z historii

Diałalność kulturalno-oświatowa MK PZKO w Sibicy

Zarząd MK PZKO w Sibicy w 2011 roku planuje modernizację Domu PZKO

Powody modernizacji: