Historia i działalność

Historia i działalność

Kilka faktów z historii

 • Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Czeskim Cieszynie Sibicy zostało założone w 1947 roku
 • W pierwszym okresie działalność prowadzono w przybudówce miejscowej restauracji, następnie w wynajmowanym domu przy ulicy Jabłonkowskiej
 • W 2003 roku wynajęto budynek byłej polskiej szkoły w Sibicy, od 2. 1. 2008 roku Miejscowe Koło PZKO jest właścicielem tego budynku
 • Budynek szkoły, w którym mieści się obecnie MKPZKO, zbudowano przed 137 laty w 1873 roku ze składek miejscowej polskiej ludności
 • W okresie międzywojennym, po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku, mieścił się w nim czeski urząd gminny
 • Od roku 1948 ponownie urządzono tutaj polską szkołę, gdzie uczyły się dzieci aż do przeprowadzki do nowego budynku w 2003 roku
 • Polska szkoła w Sibicy miała zawsze dobrych pedagogów, którzy wychowali dzieci na dobrych obywateli, z których wielu stało się magistrami, inżynierami czy doktorami
 • Szkoła uczyła też patriotyzmu, wyszło z niej wielu wychowanków działających na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej
 • Obecnie Miejscowe Koło PZKO w Sibicy liczy 140 członków (w roku 2010).

Diałalność kulturalno-oświatowa MK PZKO w Sibicy

 • Za 35 lat pracy Polskiego Zespółu Pieśni i Tańca „Sibica” przewinęło się przez niego 342 tancerek i tancerzy, odbyło się 2200 prób i setki występów
 • Zespół zdobył trzecie miejsce na „Ogólnopaństwowym Festiwalu Tańców Ludowych” w Pradze
 • Przyznano mu tytuł „Zasłużony dla kultury polskiej” przez ministra kultury RP na „Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Artystycznych” w Rzeszowie
 • Zarząd Główny PZKO przyznał zespołowi odznakę „Zasłużony dla Związku”
 • Został odznaczony „Złotą odznaką ministra kultury i szkolnictwa Republiki Czeskiej”
 • Cytat z prasy: „Godne podziwu i na poziomie profesjonalnym są te widowiska. Pomysł, dowcip, elegancja i dostojność. Ludzie oglądając „Sibicę” mieli łzy w oczach. Wyciskało je właśnie to piękno zaklęte w odwiecznym ruchu i słowie ludowym, w tych melodiach, gestach i uśmiechach, które są jedyne na świecie.”
 • Niespełna 40 par zespołowych zawarło związki małżeńskie, z których wzeszły dalsze pokolenia polskich dzieci
 • MK PZKO w Sibicy urządza corocznie wiele imprez, na przykład: Bale PZKO, prelekcje podróżników, turnieje sportowe, smażenie jajecznicy i placków, spotkania świąteczne, itp.
 • Z gościnności Domu PZKO korzystają uczniowie polskiej szkoły w Sibicy oraz zaprzyjaźnione organizacje: Macierz Szkolna, Klub 99 (klub byłych polskich sportowców zaolziańskich) i członkowie Czeskiego Czerwonego Krzyża
 • Do niedawna w sibickim Kole PZKO działał Klub Turystyczny i Klub Kobiet
 • Z lokali Domu PZKO korzystają członkowie i nieczłonkowie PZKO w celu urządzenia spotkań rodzinnych z różnych okazji.

Zarząd MK PZKO w Sibicy w 2011 roku planuje modernizację Domu PZKO

Powody modernizacji:

 • Modernizacja Domu PZKO umożliwi dalszą działalność naszego Koła w godnych warunkach
 • Stworzone zostaną warunki do kontynuacji działalności kulturalno-oświatowej młodszym generacjom tutejszych Polaków
 • Budynek byłej polskiej szkoły w Czeskim Cieszynie Sibicy jest dla tutejszej autochtonicznej ludności polskiej 137-letnim symbolem patriotyzmu
 • Troska o dziedzictwo - majątek naszych przodków powinien pozostać w polskich rękach
 • Podniesiony zostanie prestiż PZKO w 10-tysięcznej dzielnicy Czeskiego Cieszyna, gdzie oprócz restauracji nie ma domu kultury z prawdziwego zdarzenia.


Kalendarz


NOEVENTS

Login